Meny

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken är en del av en långsiktig branschsatsning på cleantechområdet i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik och stärker genom gränsöverskridande samarbete de regionala platformarna Energy Vaasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Finland och North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i norra Sverige. Här finns starka branscher inom bl.a. energi, skog, IT och life science där miljörelevansen är en drivande kraft. Satsningen ska bidra till fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster, växande företag och en hållbar tillväxt.

några av Våra Cleantechföretag

Medicvent

Produkter för evakuering av luftföroreningar

Medicvent utvecklar, tillverkar och främjar ett omfattande sortiment av produkter för evakuering av luftföroreningar, huvudsakligen inom sjukhusens vårdområden. Huvudprodukt är den patenterade Dubbelmasken som används vid anestesi och förlossning. Dubbelmasken skyddar den interna arbetsmiljön och personalens hälsa genom att evakuera skadliga gaser.

Järven Ecotech

Kompletta vattenreningssystem

Järven Ecotech designar och bygger kompletta vattenreningssystem för dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Fokus ligger på kostnadseffektiva och pålitliga lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. Järven Ecotechs system är kända för att sin pålitlighet och höga motståndskraft för arbete i nordiskt klimat.

Arcteq

Skyddsrelän i världsklass

Arcteq designar, marknadsför, tillhandahåller support och tillverkar skyddsrelän, ljusbågsskyddssystem, mätning och övervakning samt smart grid-IED för bl.a. traditionell och förnybar kraftproduktion, industri, offshore, marina, institutionella och kommersiella användare. Arcteq är, med sina kvalitetsprodukter, dedikerade att erbjuda branschledande support och service till sina kunder.

Intresserade av samarbete?

Vårt uppdrag är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag i cleantechsektorn. Vi erbjuder affärsstöd, marknadsföringskanaler och plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att öka antalet affärer genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Kontakta oss så berättar vi mer!