Meny

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken är en del av en långsiktig branschsatsning på cleantechområdet i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik och stärker genom gränsöverskridande samarbete de regionala platformarna Energy Vaasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Finland och North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i norra Sverige. Här finns starka branscher inom bl.a. energi, skog, IT och life science där miljörelevansen är en drivande kraft. Satsningen ska bidra till fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster, växande företag och en hållbar tillväxt.

några av Våra Cleantechföretag

Prismalence

Energieffektiva industrilampor

Prismalence säljer energieffektiva industrilampor baserade på patenterade linsteknik. Prismalence har ett patenterat optiksystem med prismatiska linser. Det rektangulära ljuset täcker upp mer av ytan jämfört med de traditionellt runda ljuskäglorna. Det slutna systemet ger minimalt ströljus och bra energibesparingar. Prismalence belyser hamnar i bl.a. Stockholm, London, Singapore och Dubai och har en komplett lösning för alla belysningsbehov på terminaler, men levererar även till andra kunder med höga krav såsom järnvägen och den tunga skogs-, stål- och gruvindustrin.

Smart Climate

Klimatsmart lösning för parkerade flygplan

Smart Climate Scandinavian AB erbjuder ett miljövänligt, patenterat uppvärmnings- och kylsystem för parkerade enheters kabinutrymmen till främst kommersiella flygplan och fartyg. Vi erbjuder både mobila och fasta monterade enheter. Den mobila enheten, som inte behöver något drivfordon eftersom den har egen körning, är lämplig för dockning till det flygplan som parkeras vid porten. Båda varianterna använder våra unika reglersystem som optimerar energianvändningen och bidrar till en kostnads- och miljöeffektiv lösning för uppvärmning och kylning av parkerade flygplan.

Cellpac

Batterispecialisten

Sedan starten 1989 arbetar vi med många olika leverantörer för att erbjuda ett brett sortiment av kvalitetsbatterier. Vi utvecklar och tillverkar alla typer av uppladdningsbara batterier enligt våra kunders krav. Till exempel elverktyg, nödbelysningssystem, friskluftshjälmar och industriella batterier. Vi tillverkar i enlighet med ISO 9001/14001 kvalitetsstandard. Med vårt unika batteribyte och påfyllningssystem tar vi hand om våra kunders farliga avfall som skickas för återvinning till ”Akkuser” i Nivala. Våra kunder består av privatpersoner, företag och stora industrier.

Intresserade av samarbete?

Vårt uppdrag är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag i cleantechsektorn. Vi erbjuder affärsstöd, marknadsföringskanaler och plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att öka antalet affärer genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Kontakta oss så berättar vi mer!